Tøm listen
gigant_5s_small

5S

LAG EN 5S-STRUKTUR

For å skape en 5S-struktur på arbeidsplassen kreves det at man lykkes med sin 5S-kultur, og får med alle på arbeidsplassen i arbeidet med 5S. Det blir enklere å lykkes hvis man fra starten av passer på å sette av tid og skape en plan for fremtiden. For å skape orden og system på arbeidsplassen kreves det at man forstår hvilke verktøy som trengs for å nå de mål man har satt opp. Det viktigste av alt for å opprettholde strukturen på arbeidsplassen er å kunne fullføre målet.

«ORDEN OG SYSTEM»

Orden og system kan lyde selvfølgelig for mange, men det trenger ikke å bety at alle jobber etter begrepet. 5S er mer enn bare orden og system, ettersom det handler om å skape stabilitet og struktur tilpasset etter bedriftens egne behov. For å lykkes kreves det at man kommer overens om hvilket nivå av «orden» man vil oppnå. Så gjelder det å øve det inn det man er blitt enige om slik at det blir en vane. Når det har blitt en vane, går det over til å bli en automatisk oppgave, som er målet.

LEDELSENS ENGASJEMENT

En engasjert ledelse er alfa og omega for at et 5S-arbeide skal fungere. Ledelsen trenger å vise sitt engasjement ved å sette av tid for å skape en 5S-plan, og ved å absolutt ikke skyve på 5S-møter. På den måten sender man riktig signaler ut og arbeidet fremstår som viktig. Et engasjement smitter dessuten over på medarbeiderne, som gjør at flere ildsjeler tør å vise at de brenner for noe som er viktig for bedriften.

BYGG OPP MÅL

For å bygge opp en 5S-struktur kreves stadig forbedringer. For å lykkes er det viktig å sette opp rimelige mål, da man ellers risikerer å havne i fallgropen. Det er ledelsen som kontinuerlig skal skape plass for medarbeiderne å fortelle om neste utbedringstrinn, slik at 5S-arbeidet ikke renner ut i sanden. For å lære deg mer om vanlige fallgroper og om hvordan du bygger opp en 5S-kultur, les Gigants whitepaper «Slik skapes en 5S-kultur».

5S-TEAM

For å lykkes med 5S-arbeidet finnes flere trinn å gjennomgå. Først og fremst er det viktig å passe på at alle som arbeider innen 5S har tilstrekkelig med kunnskap. Å skape orden og system kan lyde enkelt, men 5S er mye mer enn det, ettersom det handler om å ta fram en standard som alle opprettholder. Det er derfor viktig å passe på at man har en 5S-ekspert som man kan diskutere med og få kunnskap ifra. En 5S-gruppeleder skal også finnes tilgjengelig, som passer på at arbeidsgruppen virkelig innfører 5S-arbeidet i bedriften. Sammen utgjør man et 5S-team som suksessivt jobber mot et felles mål.

Ressurser for nedlasting:

Whitepaper: Slik skaper man en 5S-kultur
Brosjyre: Skape en 5S-struktur
Veiledning: 5S
Runde: Gigants 5S-runde

Produkter