Tøm listen
gigant_belastning-ergonomi_small

belastningsergonomi

MINSKE BELASTNINGEN, HEVE RESULTATET

Arbeidsmiljøet påvirker oss som mennesker, og det får effekter for hele bedriften. Feil belastning står for den største delen av sykefraværet i industrien. Nor som drar med seg store kostnader, men dårlig belastningsergonomi er også et hinder for produktiviteten. Med kunnskap om problemene og forebyggende innsats føler medarbeiderne seg bedre og dermed bedriften.

HELSEØKONOMISKE GEVINSTER

Tall fra Arbeidstilsynet forteller om 14.000 belastningsskader hvert år. Sykemeldinger som går ut over personlig helse og belaster bedriftens resultattall hardt. I snitt koster ett års sykemelding bedriften over 100.000 kroner. Da inngår det ikke lønn til vikar eller produksjonstap.

Å legge penger i rett utstyr, ergonomiske hjelpemidler og opplæring er en investering som betaler seg nesten omgående i redusert sykefravær. Det er også en satsing som er lønnsom i form av økt produktivitet og personalhelse. Å ta ansvar for arbeidsmiljøet er dessuten et lovkrav og unnlatelse innebærer sanksjoner.

FOREBYGG SKADER, BYGG INN EFFEKTIVITET

Før det går så langt som sykefravær, kan forbedret ergonomi øke trivselen og bedriftens effektivitet. Vi jobber helt enkelt bedre om redskap og miljø er tilpasset til hvordan vi fungerer som mennesker. Forebyggende investeringer er like mye et spørsmål om å øke kapasiteten på bedriften og forbedre produktkvaliteten, som å redusere skader og sykefraværskostnader. En satsing med bare vinnere.

SE FARENE

Det er lett å bli «blind» og la et feil plassert verktøy, en dårlig belysning eller et uryddig bord gjemme seg bort i daglige vaner. For å løfte blikket og se farene på arbeidsplassen din, trengs ofte en utenforstående spesialist. I vår metode går vi igjennom arbeidsplassens miljøtrinn, steg for steg.

Ressurser for nedlasting:

Whitepaper: Bedre økonomi med ergonomi
Brosjyre: Reduser belastningen, øk resultatet
Veiledning: Bedre belastningsergonomi
Runde: Begynn ergonomirunden her

Produkter