Tøm listen
gigant_esd_small

esd

HEV ESD-BESKYTTELSEN

For å redusere ESD-skader på produkter, og da først og fremst kretskort, kreves at man øker ESD-beskyttelsen. En økt beskyttelse reduserer ikke bare faren for permanente og latente skader inntreffer på ESD-produktene, men gir også en beskyttelse for brukeren. Et ESD-område som ikke er ESD-beskyttet er også et hinder for produktiviteten da skadene medfører høye kostnader. Med kunnskap om problemene og forebyggende innsatser går bedriften bedre samtidig som medarbeiderne kan føle seg trygge på arbeidsplassen. Med en trygg arbeidsplass i medarbeiderens perspektiv menes bl.a. eliminert fare for gnistdannelse og dermed personlig ubehag.

ESD-STANDARD

Innen ESD-områder finnes det to hovedstandarder som har funnet sin opprinnelse i «The International ESD Community». De heter ANSI/ESD S20.20 og IEC 61340-5-1. Alle bedrifter som produserer eller håndterer ESD-følsomme produkter bør ta hensyn til disse standarder. Under disse to hovedstandarder finnes en rekke ulike understandarder som bl.a. berører hvilke ESD-produkter som er godkjente å brukes i arbeidsmiljøet.

Å legge penger i riktig utstyr, hjelpemiddel og opplæring er en investering som betaler seg nesten områende i form av reduserte ESD-skader og personlige ubehag. Det er også satsing som er lønnsom i form av økt produktivitet i og med at de reduserte ESD-skadene resulterer i færre reparasjoner og betydelig lavere servicekostnader.

FOREBYGG SKADER

Før det går så langt som ESD-skader, kan forbedret ESD-beskyttelse øke lønnsomheten og trivselen i bedriften. Dessuten øker kundeinntrykket og tilliten hvis kundene får vite at bedriften har et gjennomtenkt ESD-vern. Det blir trygt å selge elektronikk når man vet at faren for permanente og latente skader er nesten ikke-eksisterende. For å skape et ESD-beskyttet område (EPA, Electro Protective Area) er det viktig å tenke på mengden i produksjonen. Det er f.eks. en klar fordel å ha ESD-området samlet i produksjonsområdet enn å ha det splittet. På den måten behersker man området enklere og skaper kontroll.

ESD-PLAN

For å skape et godt arbeide innen ESD, finnes det flere trinn å gjennomgå. Først og fremst er det viktig å passe på at alle som arbeider innen ESD-området har gjennomgått en grunnopplæring. Dette for å kunne forstå de tekniske og sentrale begrepene innen ESD-området og hvordan man planlegger og gjennomfører et holdbart arbeide trinn for trinn. Les gjerne Gigants whitepaper «Konsekvenser av utilstrekkelig ESD-beskyttelse» for å få et bedre grep om hvordan man kan bygge opp en plan, oppfylle krav og hva som hender om det ikke finnes tilstrekkelig med beskyttelse.

 

Ressurser for nedlasting:

Whitepaper: Konsekvenser av utilstrekkelig ESD-beskyttelse
Brosjyre: Øk ESD-beskyttelsen
Veiledning: ESD
Runde: Gigants ESD-runde

Produkter