Tøm listen
toppbild Gigant 3D

Tegneprogram

Se din nye arbeidsplass før den bygges

Gigant 3D er en unik tjeneste som gir deg et detaljert beslutningsunderlag når du skal forbedre en eksisterende eller planlegge en ny arbeidsplass. Gigants produktspesialist besøker din arbeidsplass og gir tips og råd om utstyr, og hvor ulike deler i en innredning passer sammen. Med hjelp av dette tegne- og tilbudsprogrammet i Gigant 3D kan du involvere dine kolleger å visuelt diskutere ulike forslag og bli delaktig i den løsningen som senere skal gjennomføres. Sluttresultatet blir en fleksibel, ergonomisk og effektiv arbeidsplass som til fullt utnytter lokalet på beste måte og er tilpasset for bedriften.

Kontakt oss på Gigant så hjelper vi deg, tlf. 66 99 20 00

Gigant 3D Imagefilm Svensk Version Master (0.00.35.00)

Produkter