Tøm listen
gigant-gigantmodellen-var-metode

Gigantmodellen

ANALYSE

Vi begynner med å analysere arbeidsmiljøet på plass ute i din bedrift – hvilke behov og eventuelle problemområder er prioritert?

TJENESTER & OPPLÆRING

Vår opplæringsform Gigant Academy lærer opp bl.a. innen løftesikring, hvordan man holder orden og system, eller hvordan man øker effektiviteten med hjelp av bedre ergonomi. Man kan også kjøpe tjenester såsom et lysinventar eller inspeksjon av en løftearbeidsplass. Tjenestene og opplæringene er en del av analysen for å kunne levere en så komplett kundeløsning som mulig.

LØSNING

Ut ifra analysen tar vi fram en helhetsløsning. Forslaget kan tegnes i Gigant 3D for å kunne visualisere og tilby tilbudet og for at du som kunde skal få en følelse for hvordan løsningen passer inn og hvordan ulike detaljer er utformet.

LEVERANSE

Gigant leverer i henhold til satte tider på den måten som du som kunde ønsker, med tydelig dokumentasjon og avsender, rask leveringstid og uten skader på godset.

DRIFTSSETTING

Vi slipper ikke ansvaret bare for at produktet har forlatt lageret. Ved ønske hjelper vi også til med montering på plass og kontrollerer at løsningen fungerer som den skal. Vårt monteringsteam arbeider over hele Norden.

OPPFØLGING

Etter at løsningen er på plass og brukes i bedriften gjør vi kontinuerlige oppfølginger. Ble resultatet som ønsket? Finnes det behov for dypere analyse for å effektivisere flere deler av bedriften?

Produkter