Tøm listen
gigant_lackage_small

lekkaje

FOREBYGG LEKKASJE OG UØNSKET EKSPONERING

Å ha en trygg håndtering av miljøskadelige produkter er viktig på mange måter for bedriften. Det reduserer din påvirkning på miljøet samtidig som det skaper et sikrere arbeidsmiljø for medarbeiderne. Men ikke minst – en sikker håndtering av denne typen produkter er dessuten et lovkrav. Hos Gigant har vi kunnskapen om hvordan du kan forebygge lekkasjer.

EN TRYGG OG LEKKASJEFRI ARBEIDSPLASS

Finnes det arbeidsplasser som er helt fri for lekkasjer? Trolig ikke, men med sunn fornuft og vår ekspertise kommer man langt på vei. Hovedregelen er at man gjør noe – istedetfor ikke å gjøre noe. Relativt små og enkle forbedringer kan resultere i store forbedringer i arbeidet for en sikrere og mer effektiv og attraktiv arbeidsplass.

Forurensningsloven krever en sikker håndtering av miljøskadelige produkter. Iflg. loven har du dels ansvar for forebyggende og beskyttende tiltak, men du har også ansvaret ved en eventuell ulykke samt fortløpende planlegging og kontroll.

KARTLEGG RISIKO OG FOREBYGG FØR ULYKKEN SKJER

En stor del av arbeidet med å sikre håndtering av miljøskadelige produkter handler om å ha de riktige forutsetningene. Dessuten skal du ha oversikt over de risikoområder som finnes. Du bør se overe hvordan håndteringen skjer i dag og hva som ikke er bra. Du må også sette deg inn i hvilke krav loven stiller og sette opp en plan for hvordan dere skal handle hvis det skulle skje et uhell. Ved hjelp av vår Miljørunde og vår metode i tre trinn (Analyse, Løsning, Driftssetting) hjelper vi deg med tips og råd til ditt miljøarbeide.

…MEN OM DET ALLIKEVEL SKULLE SKJE EN LEKKASJE

Enten du jobber i en servicebil eller en anleggsmaskin er de viktig å være forberedt på en ufrivillig lekkasje av en eller annen sort. Spillberedsskap er som brannslukkeren er mot flammene. Den er designet for å være det første, viktige tiltaket man gjør for å begrense lekkasje, eksponering og uønsket påvirkning på miljøet. Vi har et bredt sortiment av akuttvesker, beredsskapsbokser og andre redskaper.

EN GODT GJENNOMTENKT METODE

For å finne den beste løsningen, jobber vi etter Gigantmodellen – en egenutviklet metode i tre trinn: analyse, løsning og driftssetting. I trinn ett kartlegger vi hvilke utfordringen og behov som peker seg ut på din arbeidsplass. I trinn to tar vi fram løsninger som på best mulig måte optimerer ditt miljøsikrende arbeide og i trinn tre setter vi løsningene i drift og følger opp.

Ved hjelp av Gigantmodellen sikrer vi at du får en løsning som passer din bedrift og som hjelper deg å redusere sykefraværet og bli mer lønnsom.

Ønsker du å komme i gang med å forebygge og håndtere lekkasjer og søl? Vi har satt sammen en rekke verdifulle forslag til hvordan du kan komme i gang. Last ned ytterligere nyttig informasjon og les mer.

 

Ressurser for nedlasting:

Brosjyre: Forebygg lekkasje og uønsket eksponering
Veiledning: Lekkasje

Produkter