Tøm listen
gigant_ljus_small

lys

RIKTIG BELYSNING – ØKT EFFEKTIVITET

Belysningen på vår arbeidsplass påvirker oss mer enn hva vi kanskje er klar over. Riktig lys på vår arbeidsplass gjør oss piggere og resulterer i bedre arbeidsinnsats, økt effektivitet og færre feil.

Stress, søvnproblemer og senket prestasjonsevne er bare noe av følgende som feil belysning kan gi opphav til. De aller fleste arbeider i for dårlig lys som til og med kan være skadelig. Problemet kan være alt fra utrivelig, feilrettet og blendende belysning til blinkende eller flimrende lys, eller at det helt enkelt er for mørkt.

Ved å tilpasse belysningen kan man påvirke kroppens hormoner og få mennesker til føle seg bedre og holde seg friskere.

ERGONOMI

Når du ser dårlig pga dårlig belysning spenner vi nakke og skuldre, og arbeidsstillingen blir ofte helt feil, som kan føre til hodepine. I verste fall kan det inntreffe en ulykke. Det finnes godt dokumentert forbindelse mellom dårlig lys og synsproblemer, samt problemer i nakke og skuldre.

RETT BELYSNING

Forskning viser at riktig belysning på arbeidsplassen, tilpasset på personnivå, forebygger sykefraværet og øker effektiviteten. Riktig belysning gjør mennesker friskere, gladere og mer effektive.

BIORYTME

Menneskets biologiske klokke påvirkes av farger og lys. I løpet av alle døgnets timer og i løpet av hele året kontrollerer den biologiske klokken vår biorytme, som kroppstemperatur, oppmerksomhet og samspillet mellom søvnhormonet melatonin og stresshormonet kortisol. Melatonin regulerer personens våkenhet, livlighet og søvnbehov. Jo mer lys man utsettes for desto lavere melatonininnhold får man i blodet, og desto piggere kjenner man seg. Problemet med biorytmen påvirker de ansatte først og fremst på høsten og vinteren.

BESPARELSE

Sparepotensialet er enormt. Bare ved å bytte ut gammel belysning og legge til kostnaden for sykefravær vil dette spare arbeidsgiveren ca 100.000 kroner pr halvår.

RIKTIG FOR MILJØET

Riktig lys er smart for miljøet. Ettersom strømbruk for belysning står for hele 30% av det totale strømforbruket, skulle utfasing av alle gamle lysrør gjøre stor forskjell for miljøet. Ved å bytte ut gamle lys mot moderne system med LED, skulle vi kunne senke strømforbruket for belysning med opptil 85 %. EU’s direktiv er å senke strømforbruket med 20% innen 2020 for å nå klimamålet. Hvis vi bytter ut gamle lysrør kommer vi et godt stykke på veien!

Ressurser for nedlasting:

Brosjyre: Riktig belysning, økt effektivitet
Veiledning: Lys

Produkter