Tøm listen
gigant_materialhantering_small

MATERIALHÅNDTERING

DU KAN ØKE EFFEKTIVITETEN OG RESULTATET MED GOD MATERIALHÅNDTERING

Materialhåndtering har stor betydning for effektiviteten og konkurransekraften. Ett trinn på veien mot morgendagens arbeidsplass er å ha en materialhåndtering som stadig forbedres. I tillegg skal man ha arbeidsplassutrustning som forenkler og forbedrer materialhåndteringen. Hos Gigant har vi kunnskaper om hvordan du øker effektiviteten i produksjonen ved hjelp av materialhåndtering.

AUTOMATISERING REDUSERER RISIKOEN FOR ULYKKER

Håndtering og transport av materialer fra råvarer til ferdig produkt innen bedriften utgjør en kritisk faktor for leveringssikkerhet og effektivitet. I dag er det vanlig med manuell håndtering, noe som innebærer at man bærer, skyver, trekker eller løfter ulike materialer. Iflg. arbeidsmiljøloven bør man unngå manuell håndtering siden det medfører risiko for skader, såvel ved tungt som ved repeterende arbeide. Manuelt arbeide kan reduseres ved hjelp av tilpassede lastbærere som i tillegg beskytter produktene og omgivelsene.Mindre manuelt arbeide er også bra for ergonomien, noe som reduserer belastningsskader etc. På lang sikt kan forbedret ergonomi også ha en positiv innvirkning på effektiviteten takket være færre ulykker, færre sykmeldinger og friskere og mer opplagte medarbeidere. Det finnes mye kunnskap om dette temaet, men til tross for dette øker fortsatt registrerte skader hvor årsaken kan skyldes dårlig ergonomi på arbeidsplassen.

KARTLEGG RISIKO OG FORBYGG FØR SKADEN SKJER

En stor del av jobben med å effektivisere og sikre materialhåndteringen handler om å ha de riktige forutsetningene. Dessuten skal man skaffe seg oversikt over de risikofaktorene som finnes. Du bør også gå igjennom dagens håndtering og finne ut hvor det er svakheter. Sørg for at tilgjengelig utstyr passer til det arbeidet som skal utføres, at de ikke medfører risiko for dårlig ergonomi og at håndteringen ikke blir til hinder for produksjonen.

ET LØFT FOR RESULTATET

Det påstås at materialhåndteringen står for 30-70% av kostnadene i en produksjon og kan iflg. studier stå for opp mot 80% av produksjonens totale aktivitet. Målet med materialhåndtering er å effektivisere, helst eliminere, flytting og håndtering av materialer. Men å fjerne all materialhåndtering i en bedrift er praktisk talt umulig. Derimot bør det foregå en konstant forbedring på området. Ved å gi de rette forutsetninger kan materialhåndteringen, og dermed bedriften, øke effektiviteten som et resultat av bedre utnyttelse av ressursene.

EN GODT GJENNOMTENKT METODE

For å finne den beste løsningen, jobber vi etter Gigantmodellen – en egenutviklet metode i tre trinn: analyse, løsning og driftssetting. I trinn ett kartlegger vi hvilke utfordringen og behov som peker seg ut på din arbeidsplass. I trinn to tar vi fram løsninger som på best mulig måte optimerer din materialhåndtering, i i trinn tre setter vi løsningene i drift og følger opp.

Ved hjelp av Gigantmodellen sikrer vi at du får en løsning som passer din bedrift og som hjelper deg å redusere sykefraværet og bli mer lønnsom. Ønsker du å effektivisere produksjonen ved hjelp av bedre materialhåndtering? Vi har en rekke forslag til hvordan du kan komme i gang. Last ned ytterligere nyttig informasjon og les mer.

 

Ressurser for nedlasting:

Brosjyre: Materialhåndtering som skaper en attraktiv, effektiv og sikker arbeidsplass
Veiledning: Materialhåndtering

Produkter