Tøm listen

Avsugsbord Og Avtrekkskap

Gigant Stabile 500 sveisebord

Sveisebord avbildet med påbyggingSveisebord Stabile 500. Arbeidsflaten er laget av kraftig forzinket stålrørs- og flattjernskonstruksjon, inkl. holder for sveisehåndtak, 2 stk flyttbare arbe…

Les mer om Gigant Stabile 500 sveisebord »

Gigant Flex 375 avsugsbord

Avsugsbord avbildet med påbyggingGigant Flex 375 avsugbord er et motordrevet hev- og senkbart industribord for arbeid der det forekommer eksponering overfor helseskadelige stoffer fra eksemp…

Les mer om Gigant Flex 375 avsugsbord »

Gigant Stabile 300 avsugsbord

Avsugsbord 14519-0401Gigant Stabile 300 avsugbord er et manuelt justerbart industribord for arbeid der det forekommer eksponering overfor helseskadelige stoffer fra eksempelvis slipestøv og …

Les mer om Gigant Stabile 300 avsugsbord »

Gigant avtrekkskap

Gigant Stabile 300 Standard, avbildet med avtrekkskap 145200408 Gigant Avtrekkskap er til for arbeider som innebærer en eksponering av helseskadelige emner: lodding, blanding av maling og li…

Les mer om Gigant avtrekkskap »

Produkter